• آغاز ثبت نام دوره آموزشی پایه سه

    انجمن علمی پدافند غیرعامل مازندران

صفحه اصلی

سردار جلالی: اولین اولویت امسال تهدیدات سایبری است

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور گفت:یکی از محوریت های متصور در حوزه تهدید برای سال جاری ما محور سایبری است، اگر ما در فضای نظامی هر گونه تهدید جدی برایمان وجود داشته باشد پیشقراول آن تهدید حتما یک تهدید جدی سایبری خواهد بود، لذا جنگ سایبری جنگ متداول آینده هاست، نتیجه این است که بالاخره امسال تهدیدات سایبری اولویت یکم ما می باشد.

ادامه مطلب: سردار جلالی: اولین اولویت امسال تهدیدات سایبری است